FF UK

Sběr dat v průzkumu vybraných komunikačních prostředků FF UK byl ukončen

Děkujeme všem, kteří se rozhodli věnovat svůj čas a zapojili se do průzkumu.


Cílem tohoto průzkumu bylo získat kvalitativní zpětnou vazbu k vybraným komunikačním prostředkům, které fakulta využívá (ne)jen pro informování svých studentů a studentek, za uplynulý rok. Výsledky průzkumu budou použity pro reflexi a návrhy na zlepšení hodnocených prostředků, budou zpracovány do zprávy, která bude uveřejněna na začátku nového akademického roku prostřednictvím webových stránek FF UK.

Průzkum využívá metodiky Product Reaction Cards. Developed by and (c) 2002 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Děkujeme za vaši spolupráci.

Studia nových médií FF UK